ZAAL 6


DORESTAD - POLITIEK EN MACHTSSTRIJD


     ijzeren spatha (tweesnijdend slagzwaard uit de negende eeuw), de pareerstang en de zwaardknop zijn met messingdraad ingelegdijzeren vleugellans


ijzeren langsax, een enkelsnijdend slag- en steekwapen (achtste eeuw)


Politiek en machtsstrijd hebben voortdurend een stempel op Dorestad gedrukt. Zowel de opkomst als de ondergang werd mede bepaald door het spel dat Friese legeraanvoerders, Frankische koningen en Deense heersers speelden. De handelsplaats was betrokken bij Frankisch-Friese oorlogen en was het slachtoffer van gewelddadige acties van Deense warlords.

ijzeren stijgbeugel, ingelegd met messing of brons


   kam van een snareninstrument,
   gesneden uit barnsteen


Noormannen kwamen niet alleen om te plunderen. Ze koersten ook vaak met vreedzame bedoelingen naar Dorestad, namelijk om handel te drijven. Ze brachten producten uit het noorden, zoals pelzen en barnsteen. Dat ruilden ze tegen handelsgoederen uit het Frankische Rijk, zoals zwaarden of glazen kralen.

rechts: kralen van glas en natuursteen waren een gewild handelsproduct

Terug naar de plattegrond
Startpagina
verder naar zaal 7