VRIJWILLIGERSPAGINA


Museum Dorestad is een onafhankelijke stichting die voornamelijk met een team van 25 enthousiaste vrijwilligers draait. Zonder hen zou het museum niet kunnen functioneren.

De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals:
Ontvangst van bezoekers en gasten.
Deze vrijwilligers bezetten de centrale infobalie, kassa en museumwinkel. Minimaal twee vrijwilligers zijn tijdens openingstijden aanwezig. Zij geven ook informatie, maken bezoekers wegwijs in het museum en verzorgen de verkoop van boeken en souvenirs. Deze vrijwilligers werken volgen een rooster en kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen zij inzetbaar zijn.
Rondleiden van bezoekers en schoolklassen.
Een aantal vaste vrijwilligers houdt zich bezig met het geven van rondleidingen. Voor iedere aanvraag van een school of groep worden zij speciaal begeleid. Op deze manier heeft het museum vaste groepen van diverse scholen die ieder jaar het museum bezoeken.
Tuinonderhoud en kruidentuin.
Enkele vrijwilligers houden zich regelmatig bezig met het tuinonderhoud. Voor het grote tuinonderhoud is een hoveniersbedrijf beschikbaar. Naast de zeer fraaie en grote tuin die ook gebruikt wordt voor beeldenexposities, is er ook een kruidentuin waar bezoekers kruiden kunnen kopen of kunnen wegdromen in het rosarium.
Activiteitenteam.
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten. Ook zorgen zij voor de promotie en PR. Deze vrijwilligers kunnen ook projectmatig ingezet worden.
Assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, behoud en beheer.
Een aantal vrijwilligers houdt zich bezig met taken zoals het beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen, het bijhouden van het klein onderhoud.
Daarnaast zijn er nog andere projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de digitalisering van de collectie.

Het museum kent uiteraard een vrijwilligersbeleid. Daarin staat onder andere dat de door de vrijwilligers gemaakte kosten op declaratiebasis bij het museum in rekening mogen worden gebracht. De hoogte van deze onkostenvergoedingen zijn door het bestuur bepaald.

Jaarlijks is er voor de de vrijwilligers een barbecue in de museumtuin en/of een kerstdiner. Het bestuur is altijd bij deze bijeenkomsten aanwezig, maar het bestuur werkt zelf ook mee in de diverse vrijwilligerstaken. Voor een goed onderling contact, een optimale communicatie en een gelijke informatievoorziening wordt enkele keren per jaar een vrijwilligersbijeenkomst belegd en is er een digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers. Ook kunnen vrijwilligers cursussen volgen en worden zij uiteraard uitgebreid begeleid als zij als nieuwe vrijwilliger komen meewerken.

Wie zich actief voor het museum wil inzetten, wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Want wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hart hebben voor geschiedenis en cultuur. Op dit moment hebben we vooral behoefte aan gastvrouwen en gastheren.

Wil je vrijwilliger worden, kom dan naar het museum. Aanwezige vrijwilligers zullen je graag informeren over hun werkzaamheden. Want de mensen die zich dagelijks inzetten voor het museum zijn blij met het nieuwe museum. Graag laten ze je zien waarom ze zo enthousiast zijn! Kom daarom kennis maken met het vernieuwde Museum Dorestad. Meld je bij voorkeur even aan op info@museumdorestad.nl.