KINDERACTIVITEITEN


In Museum Dorestad exposeerden 31 kinderen van basisschool 'de Wegwijzer' hun schaalmodellen van de Krommerijnder die door kinderen van groep 7 zelf gemaakt waren. In het museum vond de prijsuitreiking plaats voor de creatiefste, kleurrijkste, meest waarheidsgetrouwe, meest futuristische en verrassendste Krommerijnder. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Van Gelder.


foto's Frank Rigtering ditiswijk.nl


Speciaal in de zomervakantie was de schatkelder van museum Dorestad open. Kinderen tussen 8 en 12 jaar gingen onder begeleiding op zoek naar echte oude voorwerpen die in Wijk bij Duurstede in de bodem zijn gevonden.
Wat denk je van een klein Romeinse ringetje van 2000 jaar oud, of een slingerkogel door soldaten gebruikt. Scherven van potten, in Duitsland gemaakt en die hier werden verhandeld of de huidplaat van een ... die verklappen we niet.
Nadat de voorwerpen voorzichtig waren opgegraven wil je natuurlijk weten wat het zijn en waarvoor deze werden gebruikt. Met behulp van een speciaal computerprogramma konden de kinderen zelf vaststellen wat ze gevonden hadden, het zogenaamde determineren.
En zo leerden zij te ontdekken hoe de mensen van vroeger leefden, wat voor voorwerpen zij gebruikten en hoe oud de opgegraven vondsten zijn. Maar ook wat aten deze mensen van vroeger en welke dieren hielden zij rond hun huis. Dit zijn ook allemaal vragen waar een archeoloog antwoord op wil vinden. Een archeoloog is iemand die in de bodem op zoek gaat voorwerpen en sporen van vroeger op plaatsen waar mensen hebben geleefd.
Na een uur intensief graaf- en speurwerk gingen de kinderen als enthousiaste jonge archeologen weer naar huis.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook eens meedoen aan een opgraving in de Schatkelder van het museum? Binnenkort staan hier nieuwe data om je aan te melden voor de schatkelder.


In het voorjaar hebben 12 groepen van de basisscholen De Werkschuit, De Hoeksteen en De Toermalijn het museum een bezoek gebracht.
Aan de groepen 1 en 2 is op school verteld over vroeger en nu, oud en nieuw. De kinderen hebben geleerd wat een archeoloog doet en dat het museum een schatkamer is, waar allerlei vondsten te zien zijn. Zij gingen kijken naar scherven, gerepareerde potten, schalen, vazen en alles wat nieuw nagemaakt is.

filmpje van groep 2 van de Hoeksteen in het museum

De groepen 1 en 2 maakten zelf in het museum een potje van klei.
De groepen 3 en 4 hebben iets geleerd over de Romeinen en de Limes (de Romeinse rijksgrens).
Zij kregen een rondleiding in het museum en maakten daarna hun kleiwerkjes in het Wijks Atelier.

Basisschool de Hoeksteen richtte een tentoonstelling in van de resultaten van het Limes project met o.a. alle kleiwerkjes van de kleuters en groep 3 en 4. Vol trots lieten de kinderen aan ouders en grootouders hun potjes zien die zij in het museum en in het Wijks atelier hebben gemaakt.