DISCLAIMER


Museum Dorestad en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.

Museum Dorestad en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die zijn gelinkt aan of afgeleid van deze website.

Museum Dorestad plaatst en onderhoudt met de grootste zorg haar informatie, in de huidige staat, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, nauwkeurigheid, en het up to date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site.

Museum Dorestad en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot en het gebruik van deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.

Zonder schriftelijke toestemming van Museum Dorestad mag niets van deze site worden overgenomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Museum Dorestad en de aan haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten.

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen en teksten afkomstig uit de collectie van Museum Dorestad. Van de afbeeldingen afkomstig uit andere collecties en evenementen heeft het Museum Dorestad geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze sitebeheerder. Dit geldt tevens voor eventuele afbeeldingen van groepen en/of individuen. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met onze sitebeheerder.

Museum Dorestad behoudt zich het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.Terug naar de startpagina