CONTACT


Museum Dorestad
Muntstraat 42
3961 AL Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 - 571448
Fax: 0343 - 554342
E-mail: info@museumdorestad.nl
Website: www.museumdorestad.nl


Bank: ABN-Amro
Rekening nummer: 5589.34.706
IBAN nummer: NL34ABNA0558934706
BIC code: ABNANL2A
RSIN nummer: 005363548


ANBI-status en het aftrekken van giften
Museum Dorestad is geregistreerd als ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw vrijwillige gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Onze ANBI-status verplicht ons inzage te geven in het handelen van de stichting waaronder Museum Dorestad valt. Via deze pagina kunt u de daartoe benodigde documenten raadplegen of downloaden:
toekomstvisie; beleidsnota; jaarverslag; activiteitenplan; jaarrekening

Het museum Dorestad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ook het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkosten- of vacatievergoeding.